Historia wsi Strzałkowice

Książka ukazała się w 2007 roku w Koszalinie dzięki funduszom Senatu RP, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu w Koszalinie, Wydawnictwa Feniks w Koszalinie, Pani Teresy Dutkiewicz ze Lwowa i Pana Mariana Wawrzyszyna ze Sambora. W tej książce opisuję dzieje mojej rodzinnej miejscowości na przestrzeni wieków, życie mieszkańców, losy kościoła parafialnego i „Barbarki” – słynnego miejsca pielgrzymkowego na Ziemi Samborskiej, życiorys ks. Adama Garbacika, zesłańca Syberii oraz lokale pieśni, przyśpiewki weselne, wiersze, dedykacje, życzenia.

Msze liturgiczne i pieśni kościelne

Jest to suplement do „Historii wsi Strzałkowice”, który zawiera nutowy zasobnik melodii pieśni śpiewanych w Strzałkowicach, Różaniec za zmarłych, kolędy oraz nuty części stałych Mszy Świętej, które bardzo przyjęły się w strzałkowickiej świątyni, a skomponował je długoletni organista w kościołach św. Antoniego we Lwowie, Mościskach, Samborze, stroiciel, kompozytor Andrzej Tarasek.